AUSTRA

Austras koks - Saules koks. Pasaules krūms, ozols.

Austras koks ir dienas rituma simbols, ataino saules ceļu

un pasaules kārtību, lietotāju savieno ar dievu, dod spēku un padomu.

Austras koks - ģimenes un mājas pavarda sargātājs.

 

 

AUSTRA

The tree of Austra is the tree of the Sun, 

the bush of the world, and an oak tree.

The tree of Austra symbolises the passage of the day,

depicting the rule of the Sun and the world order, bringing the user

together with God and offering strength and advice.

The tree of Austra protects families and their homes.

 

 

IZVĒLIES KRĀSU / CHOOSE COLOUR

Sveces materiāls - parafīns

Deg aptuveni 10 stundas

Izmērs - 19x19x3 cm

Iepakojuma materiāls - gofrkartons